Bantahan Terhadap Fatwa Kedudukan Hizbut Tahrir Oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor

PDF NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 68 No.19           17hb September 2015           TAMBAHAN No.22 PERUNDANGAN Sel. P.U. 34. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 … Continue reading Bantahan Terhadap Fatwa Kedudukan Hizbut Tahrir Oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor