Forum- Konsep Khilafah vs Demokrasi

Forum Today’s Dialoge yang membincangkan konsep Khilafah vs Demokrasi dalam Islam oleh Ustaz Ismail Yusanto (Jurucakap Hizbut Tahrir Indonesia) yang cuba untuk dipertikaikan oleh Abdul Moqsith Ghazali (Jaringan Islam Liberal) dan Novriantoni Kahar (Dosen Universiti Paramadina, Indonesia)

Konsep Khilafah Dalam Islam 01/08

Konsep Khilafah Dalam Islam 02/08

Konsep Khilafah Dalam Islam 03/08

Konsep Khilafah Dalam Islam 04/08

Konsep Khilafah Dalam Islam 05/08

Konsep Khilafah Dalam Islam 06/08

Konsep Khilafah Dalam Islam 07/08

Konsep Khilafah Dalam Islam 08/08