JAWAPAN HIZBUT TAHRIR TERHADAP FATWA NEGERI JOHOR

Muat turun jawapan penuh (PDF)
Jawapan per point:

ISI KANDUNGAN
Muqaddimah

4.1 Fahaman dari sudut akidah:
(a) Mengatakan kepercayaan qadha’ dan qadar ini diambil dari falsafah Yunani (al-Nabhani: al-shaksiah al-Islamiyyah jilid 1, halaman: 66)
(b) Perbuatan manusia tidak ada hubungannya dengan qadha’ dan qadar Allah (al-Nabhani: al-Shaksiah al-Islamiyyah jilid 1, cetakan keenam, tahun 2003, halaman :94-95
(c) Mempertikai kemaksuman nabi dengan mengatakan bahawa maksumnya nabi itu hanya selepas menjadi nabi (al-Nabhani: al-Shaksiah al-Islamiyyah jilid 1, cetakan keenam, tahun 2003, halaman: 136)
(d) Hidayah dan dholal bukan dari Allah tetapi dari manusia (al-Nabhani: al-Shaksiah al-Islamiyyah jilid 1, cetakan keenam, tahun 2003, halaman: 98)
(e) Mengingkari takwil (al-Nabhani: al-Shaksiah al-Islamiyyah jilid 1, cetakan keenam, tahun 2003, halaman: 56)
(f) Khabar ahad tidak boleh menjadi dalil dalam perkara akidah (al-Nabhani: al-Shaksiah al-Islamiyyah jilid 1, cetakan keenam, tahun 2003, halaman: 193). Ini menyamai fahaman Muktazilah
(g) Haram meyakini bahawa azab kubur pasti berlaku. Azab kubur hanya boleh dipercayai sahaja tidak dengan yakin berlakunya kerana ia hanya bersumberkan hadis ahad. (kenyataan al-Nabhani dalam kitab al-Dausiyah al-Fikriyyah, halaman: 338)

4.2 Pandangan dari sudut feqah:
a) Sesiapa sahaja boleh berijtihad. (al-Nabhani: at-Tafkir, cetakan pertama, tahun 1973, halaman 122)
b) Lelaki dan wanita bebas berjabat tangan. (al-Nabhani: an-Nizam al-Ijtima’i fi al-Islam, cetakan keempat, tahun 2003, halaman 51-52)
c) Fatwa an-Nabhani boleh bercumbuan dengan wanita ajnabiah
d) Harus menonton filem lucah
e) Harus mencium wanita bukan mahram tanpa maksud berzina

4.3 Fahaman yang meragukan dari sudut politik:
a) Ketaksuban menegakkan Khilafah
b) Ketaksuban terhadap politik sebagai kaedah tertinggi Hizbut Tahrir (kitab Mafahim Hizbut Tahrir, cetakan keenam, tahun 2001, halaman 75)
c) Mendakwa negara Islam moden sebagai negara kufur (al-Nabhani: al-Shaksiah al-Islamiyyah, jilid 1, cetakan keenam, tahun 2003, halaman 61)
d) Menghukum sistem demokrasi sebagai sistem kufur (Risalah al-Maktab al-I’lami wilayah Mesir, nombor rujukan 14/01 tarikh 12/1/2014)
e) Kegagalan melantik khalifah adalah salah satu dosa terbesar (al-Nabhani: al-Shaksiah al-Islamiyyah jilid 2, cetakan kelima, tahun 2003, halaman 12)
f) Mengambil fahaman ekstrem dalam perkara menjatuhkan pemimpin negara dengan mengatakan seorang pemimpin harus diperangi jika tidak mengamalkan hukum Islam dan menampakkan syiar Islam (Risalah Manhaj Hizbut Tahrir fi al-Taghyir)
g) Menyatakan jika sebuah negeri dihuni oleh orang Islam dan berhukum dengan bukan Islam, orang Islam wajib memerangi pemimpinnya hingga mereka berhukum dengan hukum Islam. (al-Nabhani: al-Shaksiah al-Islamiyyah jilid 2, cetakan kelima, tahun 2003, halaman 126)

4.4 Mengambil pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani dan beberapa karya asal Hizbut Tahrir yang dijadikan rujukan dalam penulisan di Sautun Nahdhah (suara kebangkitan). Antara kenyataan dalam Sautun Nahdhah:
a) Malaysia adalah negara kufur kerana tidak melaksanakan hukum Islam dan mempunyai perlembagaan kufur
b) Menyamakan Malaysia dengan Israel bahawa kedua-keduanya kembar tidak seiras
c) Menganggap penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam adalah tidak layak untuk menjadi penguasa dan wajib diperangi atau diberhentikan dari jawatannya
d) Berpandangan selagi khilafah tidak tertegak maka seluruh umat Islam berdosa
e) Menolak semua sistem yang ada kaitan dengan sistem bukan Islam seperti demokrasi dan pilihan raya dan menghukum berdosa orang yang terlibat dengan pilihan raya

4.5 Fahaman-fahaman lain yang terkandung dalam ajaran Hizbut Tahrir
a) Berpegang dengan pemikiran Tabanni iaitu mewajibkan penganut akur dengan sebarang fatwa yang dikeluarkan oleh parti tanpa diketahui siapa yang mengeluarkannya
b) Haram mengasaskan pertubuhan kebajikan
c) Mana-mana dakwah yang tidak berjaya selepas 23 tahun merupakan dakwah yang salah dan perlu menukar caranya

4.6 Mengancam keharmonian dan keselamatan negara
a) Penolakan terhadap sistem pilihan raya, akan mendatangkan kesan negatif terhadap peratusan keluar mengundi orang Islam yang boleh mengancam kelangsungan penguasaan politik umat Islam
b) Kesan dari ketidakstabilan politik ini akan menimbulkan krisis perkauman dan memberi kesan kepada keharmonian dan keamanan negara
c) Kecenderungan menggulingkan pemerintah dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan hukum Islam

Khatimah