Kesetaraan Gender Menambah Derita Kaum Perempuan

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

Seperempat abad sejak dunia dipaksa mengadopsi Plan Tindakan Beijing (Beijing Declaration and Platform for Action/ BPfA), Barat menilai kemajuannya dengan sangat lambat.  Masih terjadi ketidaksetaraan atau jurang (gender parity) yang menghalang pencapaian kesetaraan. Pada tahun 2020 ini World Economic Forum (WEF) mengingatkan dunia akan komitmen antarabangsanya, menuju target pencapaian Sustainable Development Goals/SDGs 2030 yang bersinergi dengan peringatan BPfA +25.[1]

Kesetaraan Gender, Penjajahan Kapitalistik

Kesetaraan gender, sebagai tujuan ke-5 SDGs, adalah penjajahan Barat yang diselubungi utopia kesejahteraan kaum perempuan. Semua ‘permufakatan’ antarabangsa tentang gender—baik CEDAW, BPfA, ICPD, MDGs ataupun SDGs—sebagaimana undang-undang antarabangsa yang digagas Barat adalah sumber malapetaka.  ‘Kemajuan’ gender yang dipropagandakan hanyalah mantra sihir yang menyuburkan mimpi kaum perempuan dan keluarganya untuk meraih kebahagiaan semu. Lihat saja, semua parameternya hanya bernilai materialistik.

Secara realitinya, kapitalis yang serakah terus-menerus mengeksploitasi kaum perempuan demi mewujudkan hegemoni menyeluruh ke atas dunia.  Dunia yang dipandu oligarki pemicu Multi National Corporation strategik telah menguasai sumber alam utama dan perusahaan global. Tentu mereka memerlukan sumber manusia untuk mengelola penghasilan barang dan perkhidmatan dalam perusahaan miliknya.  Tenaga kerja dari kalangan kaum perempuan memiliki keunggulan atau kelebihan yang setara. Oleh sebab itu ditebarkanlah propaganda demi menggerakkan penglibatan mereka yang akan menjadi sumbangsih bagi kesejahteraan keluarga dan bangsanya.

Selain menggerakkan roda ekonomi, kaum perempuan adalah pasaran berpotensi untuk produk dan perkhidmatan. Kerana itu kaum perempuan yang berdikari secara kewangan akan mengalirkan keuntungan bagi peti simpanan keselamatan bos-bos pemilik syarikat multinasional. Disamping itu pula Barat telah mewujudkan ukuran atau standard untuk menilai keseriusan setiap negara dalam menyegerakan pelaksanaan kesetaraan gender.  UNDP (United Nations Development Programme) diatur untuk mengawal pencapaian tersebut demi mencetaknya sebagai target pembangunan.  Lalu dibuatlah Gender Inequality Index (GII) sejak 2010 untuk memperbaiki kekurangan indikator atau penunjuk sebelumnya, Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM), yang diperkenalkan sejak 1995.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut sangatlah kapitalistik, iaitu merangkumi kesihatan reproduktif, pemerkasaan dan penyertaan dalam pasaran tenaga kerja. Laporan yang diterbitkan oleh WEF, yakni Global Gender Gap Report, meletakkan tolok ukur pada 153 negara terhadap penyertaan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesihatan dan kelangsungan hidup, pemerkasaan politik serta kerjaya masa depan.

Target kapitalistik itu tercermin dalam ‘pengakuan’ WEF yang memerlukan 257 tahun untuk menutup jurang gender terkait pencapaian ekonomi. Kerana itu faktor kesihatan reproduktif, kesihatan dan kelangsungan hidup menjadi perhatian. Semua itu terkait dengan seberapa besar manfaat yang akan diberikan para pekerja wanita ke dalam proses pengeluaran dan penghasilan. Bukan semata-mata keinginan untuk menyihatkan kaum perempuan atau meminimakan kadar mortaliti ibu akibat proses kelahiran, sebagai bentuk tanggungjawab sebuah negara.  Pencapaian pendidikan bagi kaum perempuan diperlukan untuk mendapatkan akses terhadap ekonomi, baik dalam lapangan kerja, permodalan ataupun pasaran.  Adapun pemerkasaan politik diperlukan untuk membuat peraturan-peraturan yang berpihak pada mobilisasi kaum perempuan.

Mobilisasi—tepatnya eksploitasi—tenaga kerja wanita perlu lebih ditunjang demi mencapai sasaran kecekapan. Sebab itu tatkala tenaga kerja wanita hanya mengisi 46.9% bidang pekerjaan khusus, manakala lelaki mengisi 76.1 %, mereka tidak boleh menerimanya.  Ilusi Barat adalah mewujudkan Planet 50:50, kesetaraan yang sempurna dalam semua bidang. Barat menggoda dunia dengan teori jika kaum perempuan memiliki peranan yang serupa dengan lelaki dalam sektor pekerjaan, hal itu bakal meningkatkan GDP global pada tahun 2025 sebesar USD 28 trilion.[2]

Dunia memang gagal dalam menyelesaikan semua masalah. Ini adalah akibat sistem sekular yang mereka terapkan. Termasuk gagal dalam menyelesaikan masalah kaum perempuan. Bagaimana tidak dikatakan gagal bila mana pendraf idea gender tak pernah tulus menghargai martabat kaum perempuan, kecuali hanya menjadikan kaum perempuan sebagai objek ekonomi dan pelengkap jumlah penderita atas permasalahan utama dalam dunia kapitalistik. Mereka mengeksploitasi semua potensi kaum perempuan demi menaikkan pertumbuhan ekonomi ‘korporat’okrasi. Padahal sudah jelas, kempen kesetaraan gender yang ada sepanjang hegemoni Kapitalisme tak pernah mampu membuat satu negara pun mencapai kesetaraan gender.[3]

Pengakuan itu menjadi pembuktian bahawa idea gender adalah idea tidak masuk akal yang mesti segera dibuang.

Derita Kaum perempuan dan Keluarga

Kerosakan sendi-sendi hubungan sosial kemasyarakatan, baik dalam sektor swasta ataupun awam, menjadi realiti yang kini dihadapi.  Masyarakat dunia serentak memiliki penyakit sosial yang bermula dari pembangkangan mereka terhadap aturan syariah Islam kaffah.  Padahal aturan syariah sungguh sederhana sekaligus kompleks dalam menjaga keharmonian hubungan sosial antara anggota masyarakat dan keluarga.

Watak liberal yang disandang Kapitalisme turut memberi sumbangan terhadap penghancuran peranan terpusat setiap anggota keluarga. Persaingan ekonomi yang keras telah menekan kaum perempuan dari memasuki dunia kerjaya.  Mereka dipaksa mengguna pakai peranan lelaki sebagai pencari nafkah sekalipun jika mereka ingin tinggal di rumah dan menguru anak-anak.  Peradaban kapitalis juga telah mengurangkan nilai kaum perempuan; yang mana mereka hanya dianggap berharga bila mandiri secara kewangan.

Keistimewaan kedudukan kaum perempuan dalam dunia kerjaya sedikit sebanyak turut memelihara mentaliti ketidakpedulian lelaki terhadap tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga.  Betapa banyak kaum perempuan depresi kerana target pekerjaan sekaligus menjadi breadwinner plus bertanggungjawab mengendalikan rumah dan keluarganya.  Wajar jika kerap terjadi perselisihan tentang tanggungjawab dalam pernikahan dan pengasuhan anak. Sebabnya, kedudukan lelaki sebagai qawwam tidak terjadi.  Pernikahan bukan lagi untuk menjalani mitsaq[an] ghalizha.  Banyak pasangan yang tak mampu menempuhi ujian pernikahan hingga perceraian menjadi pilihan yang logik. Apalagi ketika kaum perempuan memiliki pendapatan. Hal itu cukup menjadi pembuktian bahawa dia mampu hidup tanpa lelaki.

Belum lagi masalah terkait pengasuhan anak.  Suka atau tidak, wanita berkerjaya memilih untuk mengupah orang lain untuk memelihara dan membesarkan anak-anak.  Padahal sebuah kajian PEW Research Center (2013) di AS  melaporkan lebih 50% responden memilih anak-anak lebih baik dengan ibu yang tidak memiliki pekerjaan dan berada di rumah sepanjang waktu. Mengabaikan pengasuhan anak ternyata mempengaruhi kesejahteraan mental anak-anak. Bahkan di Sweden yang menduduki Top 4 dalam kesetaraan gender [4], lebih dari 90% anak dari usia 18 bulan hingga 5 tahun yang berada dengan pengasuh justeru memiliki masalah disiplin tertinggi di Eropah.

Begitu berat hidup berumah tangga. Lebih parah, turut berkembang sikap ingin menunda atau menghindari dari memiliki anak demi mengejar kerjaya. Dengan menolak melahirkan, bagaimana mereka mampu mewujudkan fitrah keibuan yang telah diberikan Allah SWT? Apalagi kini dunia maju telah ditimpa fenomena population ageing, yakni jumlah kelahiran menurun secara drastik.  Bahayanya hal ini, saat nafsu seksual memerlukan penyaluran,  manusia sekular memilih melakukan perbuatan terlaknat iaitu seks bebas, pengguguran hinggalah LGBT sebagai gaya hidupnya.

Khatimah

Inilah fenomena kerosakan yang dirasakan di seluruh penjuru dunia. Bagaimanapun Kapitalisme beserta angkatannya—demokrasi, liberalisme hingga kesetaraan gender—adalah sistem yang memusnahkan hingga mampu menghancurkan tatacara masyarakat. Untuk menghentikan musnahnya masyarakat, memerlukan solusi berstruktur bukan sekadar individu ataupun komunal. Dunia memerlukan Khilafah.  Negara yang memiliki wibawa untuk menolak ketundukan pada undang-undang kufur antarabangsa dan memiliki kemandirian untuk melaksanakan hukum Islam kaffah. Hanya Khilafah yang mampu melaksanakan semua ketentuan Allah sekaligus menjamin keberkahan kehidupan (Lihat: surah Taha ayat 123).

 

Catatan kaki:

1        https://www.weforum.org/agenda/2019/12/closing-gender-gap-accelerator/

2        https://twitter.com/unwomenasia/status/1206458962167697408?s=09

3        https://twitter.com/UN_Women/status/1212381725638189059

4        https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality