Poligami (Bahagian 3) – Hukum Mengenai Poligami yang Perlu Dijelaskan

Penulis: Farisha Aris

 

Dalam agama Islam, poligami adalah dibenarkan tetapi tidak diwajibkan. Namun, perlu difahami bahawa pelbagai situasi yang telah disebutkan sebelum ini atau yang seumpamanya, yang kadang-kadang berlaku dalam masyarakat hanya merupakan masalah yang mungkin berlaku. Tetapi, ini bukanlah ‘illat bagi kebolehan poligami atau syarat untuk berpoligami.

Oleh itu, secara mutlaknya, seorang lelaki boleh mengahwini dua, tiga, atau empat wanita, sama ada jika ada situasi yang memerlukan poligami sebagai penyelesaian atau tidak. Ini kerana Allah SWT telah berfirman: “Maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.” [TMQ an-Nisâ’ (4): 3].

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT telah berfirman: “mâ thâba (yang disenangi)” secara umum tanpa batasan (qayd) atau syarat apa pun. Hukum syariat hanya menganjurkan poligami dalam satu situasi di mana seorang lelaki perlu mengehadkan dirinya kepada seorang isteri sahaja ketika takut tidak dapat berlaku adil. Selain dari situasi ini, tidak ada nas yang menyatakan bahawa Islam mendorong untuk menikahi hanya satu isteri.

Propaganda dan pandangan kapitalisme Barat telah menyerang Islam dan menggambarkan poligami dengan cara yang buruk. Mereka menggunakan poligami sebagai senjata untuk melemahkan dan menikam Islam. Motif mereka bukan kerana mereka melihat kecacatan dalam hukum-hukum Allah SWT, tetapi semata-mata untuk menyerang Islam. Propaganda ini telah mempengaruhi umat Islam, terutama mereka yang berkuasa dan golongan intelektual. Ini mendorong umat Islam untuk melakukan tafsiran yang salah untuk melarang poligami. Mereka melakukan ini kerana terpengaruh oleh propaganda yang salah yang dibuat oleh musuh-musuh Islam.

Oleh itu, umat Islam perlu diingatkan bahawa sesuatu yang dipuji oleh syariat adalah yang terpuji dan yang dicela oleh syariat adalah yang tercela. Umat Islam juga perlu diingatkan bahawa apa yang dibenarkan oleh syariat adalah yang baik dan apa yang dilarang oleh syariat adalah yang buruk. Poligami, sama ada berpengaruh atau tidak, serta adakah menyelesaikan masalah atau tidak, telah dibenarkan oleh syariat. Kebolehan poligami telah dijelaskan dengan jelas dalam al-Quran. Oleh itu, poligami adalah suatu tindakan yang terpuji. Sebaliknya, larangan terhadap poligami adalah tindakan yang tercela kerana ia merupakan sebahagian dari perbuatan kufur seperti yang Allah SWT firmankan: : “Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah” [TMQ Shad (38): 26].

Khatimah

Jelas bahawa Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajipan atau sunnah bagi umat Islam. Tetapi, Islam hanya menjadikannya sebagai mubah, iaitu ia boleh dilakukan oleh umat Islam jika diinginkan. Kenyataan bahawa Islam menjadikan poligami sebagai sesuatu yang mubah hukumnya adalah, Islam meletakkan masalah poligami dalam tangan manusia sebagai penyelesaian yang dapat digunakan ketika diperlukan. Justeru, lelaki tidak boleh mengharamkan diri mereka sendiri dari pernikahan dengan wanita yang mereka sukai jika mereka cenderung kepada poligami. Oleh itu, adanya kebolehan poligami bukanlah kewajipan tetapi menjadikannya sebagai penyelesaian yang paling efektif yang dimiliki manusia untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat.

Wallahu a’lam bissawab.