Tetap Memelihara Ketakwaan di Aidil Fitri

Penulis : Tim Lajnah Tsaqafiyah

Bulan Ramadan 1445 telah berlalu. Kedatangan Hari Raya Aidil Fitri menandakan kejayaan kita dalam mengawal hawa nafsu selepas sebulan berpuasa. Selain daripada ibadah puasa, amalan-amalan ibadah lain yang dilakukan sepanjang Ramadan diharap dapat membawa kita ke arah ketakwaan. Walau bagaimanapun, ketakwaan ini perlu dipertingkatkan dan dipelihara.

Ketakwaan bukanlah sekadar menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, seperti menahan diri dari melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Apakah sebenarnya maksud ketakwaan dan bagaimana untuk memeliharanya? Ini adalah soalan penting kerana tujuan puasa Ramadan adalah untuk mencapai darjat takwa. Takwa yang diharapkan adalah takwa yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang Allah gariskan dalam firman-Nya, “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri” (TMQ Ali Imran: 102).

Makna Ketakwaan

Kata takwa bermula daripada perkataan “waqa“, yang bermaksud melindungi. Ia digunakan untuk merujuk kepada sikap dan tindakan melindungi diri daripada murka dan azab Allah SWT. Caranya adalah dengan mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Orang-orang yang bertakwa tidak memilih-milih perintah atau larangan-Nya. Mereka menjalankan kewajipan dengan sebaik-baiknya walaupun memerlukan pengorbanan besar. Di sisi lain, mereka meninggalkan perkara yang haram walaupun ia dianggap biasa oleh masyarakat. Seorang tabi’in, Thalq bin Habib, menyatakan bahawa takwa ialah ‘melakukan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, mengharap pahala-Nya, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah kerana takut azab-Nya.

Kepentingan Takwa

Allah memerintahkan umat Islam untuk mematuhi hukum dan peraturan-Nya untuk menjadi umat yang bertakwa. Ia dinyatakan dalam Al-Quran dalam Surah al-Baqarah ayat 183 dan Surah al-Baqarah ayat 21. Bagi mereka yang bertakwa, Allah SWT telah menjanjikan ganjaran di akhirat berupa syurga dan balasan kebaikan di dunia berupa penyelesaian daripada pelbagai masalah kehidupan dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Selain itu, Allah SWT membuka keberkatan dari langit dan bumi kepada penduduk yang bertakwa.

Namun, takwa perlu dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Bukan sahaja pada individu, tetapi juga dalam masyarakat dan negara kerana takwa dan iman adalah kunci keunggulan sebuah masyarakat. Rasulullah SAW dan para sahabat telah berjaya mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat Islam yang cemerlang. Selepas Rasulullah SAW berjaya menubuhkan negara Islam di Madinah, syariat Islam dapat diterapkan, dan membawa perubahan ketara dalam masyarakat. Secara ringkasnya, Imam at-Thabari dalam kitab tafsirnya, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Quran menjelaskan bahawa penerapan hukum-hukum Allah akan membuat sesiapa sahaja menjadi orang bertakwa.

Realiti Umat Islam Hari Ini

Umat Islam hari ini ramai yang terkesan dengan virus sekularisme, iaitu pemikiran yang memisahkan agama daripada kehidupan. Virus ini telah merosakkan makna sebenar takwa. Sekularisme menganggap takwa hanya berkaitan dengan ketaatan dalam ibadah dan akhlak semata. Di luar ibadah, mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah SWT.

Contohnya dalam hal muamalah, mereka merujuk kepada teori-teori dan hukum-hukum ekonomi kapitalis Barat sekular. Begitu juga dalam hal politik dan pemerintahan, mereka merujuk kepada sistem demokrasi Barat sekular. Dalam bidang sosial dan pendidikan, teori-teori oleh pakar pendidikan dan ahli psikologi Barat sekular dijadikan asas. Ini telah menjauhkan umat Islam dari ketakwaan sebenar kepada Allah SWT. Padahal Allah SWT telah menyatakan bahawa orang yang paling bertakwa akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi-Nya. Allah juga menegaskan bahawa hanya dengan mengikuti jalan-Nya, iaitu jalan Islam, akan mewujudkan ketakwaan.

Tetap Memelihara Ketakwaan

Untuk memelihara ketakwaan kepada Allah SWT, langkah-langkah perlu diambil. Akidah Islam perlu dihayati bukan sahaja sebagai akidah ruhiyyah, tetapi juga akidah siyasiyyah, iaitu asas dalam kehidupan dunia. Dengan itu, segala urusan dunia dan akhirat akan digerakkan oleh keimanan kepada Allah SWT. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, berdakwah untuk mengajak umat agar meniti jalan takwa dan menghilangkan kemungkaran, dan tidak berdiam diri, kerana itu akan mendatangkan bencana dari Allah SWT.

Untuk mencapai takwa sebenar, hukum-hukum Allah perlu diikuti dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan pendidikan. Dengan menegakkan kembali Khilafah, keadilan dalam kehidupan boleh direalisasikan. Khilafah adalah peradaban alternatif untuk menggantikan sistem kapitalisme Barat yang sudah gagal memberikan keadilan. Semoga Hari Raya Aidil Fitri ini menjadi peringatan kepada umat Islam untuk mengekalkan ketakwaan yang telah dipupuk sepanjang Ramadan dan terus berjuang untuk meninggikan kalimatullah.

Rujukan:

Takwa: Mewujudkan Keberkahan, Menjauhkan Kesempitan Hidup. Buletin Dakwah Kaffah Edisi 046. 6 Julai 2018. Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Islam Kaffah.

Meraih Takwa Pasca Puasa Di Tengah Wabah Corona. Buletin Dakwah Kaffah Edisi 142. 22 Mei 2020. Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Islam Kaffah.

Mewujudkan Takwa Individu, Masyarakat Dan Negara. Buletin Dakwah Kaffah Edisi 044. 8 Jun 2018. Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Islam Kaffah.

Memelihara dan Menyempurnakan Ketaqwaan. Kumpulan Kajian Islam/Tausiyah Ramadhan 1443H/2022M. Banten: Dewan Masjid Digital Indonesia (DMDI).