Disebalik Usaha Menghapuskan Istilah Kafir

Benarkah semua perkataan atau istilah dalam pengisian ucapan politik dan perjuangan ketamadunan adalah neutral? Sudah tentu tidak. Dalam dunia politik dan pertembungan antara tamadun, hampir setiap perkataan atau istilah dipilih dengan teliti untuk menyampaikan mesej dan tanggapan tertentu.

Istilah seperti “merakyat”, “sederhana”, “sibuk bekerja”, “orang kecil” dan sebagainya dipilih dengan teliti untuk memberi mesej dan tanggapan tertentu. Begitu juga istilah seperti “radikal”, “tidak bertoleransi”, “anti kepelbagaian (anti kebhinekaan)” dan sebagainya.

Kata-kata ini dipilih oleh golongan tertentu untuk memberi gambaran tertentu untuk menjatuhkan dan memusnahkan golongan lain. Sudah tentu, kumpulan tertentu yang dilabel dengan istilah ini tidak semestinya begitu. Jadi, perkataan dan istilah tertentu sebenarnya adalah “peluru” yang dilepaskan dalam perang idea untuk memenangi hati dan fikiran rakyat.

Oleh kerana itu, penggunaan kata dan istilah mestilah dipilih dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang memusuhi Islam menggunakan kata dan istilah tertentu juga harus dikritik dan dicermati agar masyarakat tidak terperdaya dan jatuh dalam tipu daya yang mereka lakukan. Hal ini terjadi bukan hanya pada zaman sekarang, tetapi pada masa lalu, bahkan pada zaman Nabi Muhammad (saw) dan juga pada zaman yang akan datang.

Antara istilah yang saat ini sedang trending ialah istilah “kafir”. Kafir adalah istilah yang digunakan oleh Allah di dalam banyak sekali ayat-ayat al-Quran. Sudah tentu ada makna dan kesan tertentu daripada istilah kafir. Tidak dinafikan banyak pihak yang merasa tidak selesa, bahkan merasa dirugikan dengan istilah tersebut.

Oleh kerana itu, baru-baru ini, sebuah kelompok umat Islam tertentu yang akhir-akhir ini memiliki hubungan dekat dengan kelompok-kelompok kafir, mengeluarkan fatwa agar istilah kafir tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya digunakan istilah non-Muslim.

Tentu sahaja kita tidak hairan dengan kemunculan fatwa tersebut. Fatwa seperti itu lumrah dikeluarkan oleh kelompok manapun yang menjalin hubungan mesra dengan orang-orang kafir. Namun, agar masyarakat tidak terperdaya dengan berbagai manuver dalam perang istilah ini,  motif di balik dikeluarkan larangan menggunakan istilah kafir perlu dibahas.

Memecah-belah, Teologi Kekerasaan?

Benarkah istilah kafir memecah-belahkan masyarakat? Kita semua tahu, kafir ialah istilah yang digunakan Allah dan Rasul-Nya di dalam al-Quran as-Sunnah. Apakah setelah dakwah Rasulullah SAW, bangsa Arab terpecah-belah?

Faktanya, dengan dakwah Rasulullah, Madinah yang sebelumnya terpecah-belah dan terjadi konflik berkepanjangan selama ratusan tahun, justeru menjadi bersatu. Bukan hanya masyarakat Madinah yang bersatu, tetapi seluruh bangsa Arab. Bukan hanya bangsa Arab, tetapi bangsa-bangsa selain Arab juga bersatu. Ini bermakna pernyataan bahawa istilah kafir memecah-belahkan hanyalah dakwaan yang tidak didasarkan pada fakta.

Lalu apakah istilah kafir merupakan bentuk teologi kekerasan? Secara objek,  kafir adalah istilah untuk klasifikasi. Ada Islam, ada kufur. Ada orang Islam, ada orang kafir. Klasifikasi itu ada di mana-manapun dan pada bila-bila masapun. Klasifikasi itu sama sekali tidak boleh diertikan sebagai bentuk diskriminasi, apalagi sebagai bentuk kekerasan.

Misalnya, manusia diklasifikasi ada lelaki dan ada perempuan. Apakah ini bentuk kekerasan kepada lelaki atau perempuan? Tentulah tidak. Lelaki dan perempuan itu fakta daripada klasifikasi manusia. Kekerasan itu terjadi jika lelaki memukul wanita atau sebaliknya wanita memukul lelaki. Namun, pukul memukul itu boleh terjadi kepada sesiapa pun, bahkan lebih banyak terjadi antara lelaki dengan lelaki. Ini fakta.

Dalam pandangan Islam, jika manusia diklasifikasi dari sisi agama dan keyakinannya, dapat dibahagikan menjadi dua: iaitu beragama Islam dan tidak beragama Islam, yang kemudian disebut  kafir. Hal ini tidak ada kaitannya dengan kekerasan. Apatah lagi dituduh sebagai bahagian teologi kekerasan. Sebaliknya, Islam yang telah mengklasifikasi manusia menjadi Islam dan kafir justeru memerintahkan berbuat baik, bersikap adil dan membantu orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam. Jika kita menyakiti mereka, sama seperti membuat perkara yang sama terhadap Rasulullah (saw). Rasulullah (saw) pernah bersabda, “Siapa sahaja yang menyakiti kafir dzimmi maka aku menjadi penentangnya. Siapa sahaja yang menentangku, maka aku akan menentangnya pada Hari Kiamat”  [As-Suyuthi, Al-Jâmi‘ ash-Shaghîr].

Islam juga mengajarkan bahawa orang kafir tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Allah (swt) berfirman: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat[TMQ al-Baqarah (2): 256].

Jadi, orang kafir bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya.

Islam juga mengklasifikasikan orang kafir berdasarkan banyak aspek. Misalnya, daripada aspek sumber agama mereka, dikenali dengan dua klasifikasi: Pertama, Ahli Kitab, iaitu orang kafir yang kitabnya adalah kitab samawi, yakni daripada kalangan Yahudi dan Nasrani. Kedua, musyrik, iaitu orang kafir selain Yahudi dan Nasrani, seperti orang Hindu, Buddha, dan lain sebagainya.

Apakah dengan adanya klasifikasi ini memunculkan konsekuensi? Sudah tentu, iya. Salah satunya, sembelihan orang kafir Ahlul Kitab halal dimakan oleh umat Islam, sementara sembelihan orang musyrik tidak halal dimakan.

Kemudian daripada aspek sikap orang kafir, mereka dapat diklasifikasi menjadi beberapa. Ada kafir dzimmi, yakni orang kafir yang menjadi warganegara dan tetangga yang baik di dalam Daulah Islam. Ada kafir harbi, yakni orang kafir yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Secara automatik, jika mereka memusuhi dan memerangi umat Islam, mereka mestilah dihadapi dan dilawan. Ini sesuatu yang alamiah. Jadi peperangan (baca: kekerasan) ini terjadi bukan kerana kekafirannya orang kafir, tetapi kerana permusuhan atau peperangan yang mereka lakukan. Jadi, istilah kafir itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekerasan sehingga disebut sebagai teologi kekerasan.

Justeru benarkah Rasulullah tidak menggunakan istilah kafir di Madinah? Faktanya, istilah kafir juga digunakan oleh Rasululah SAW sejak baginda hadir di Madinah sampai menjelang wafat. Ketika baginda hadir di Madinah mejadi ketua negara di sana, baginda membuat perlembagaan bertulis pertama yang disebut dengan Mitsaq al-Madinah (Piagam Madinah). Pada fasal keempat belas, piagam itu berbunyi: “La taqtulu mu’min[un] mu’min[an] fi kafir[in], wa la yanshuru kafir[an] ‘ala mu’min[in] (Seorang Mukmin tidak boleh membunuh orang Mukmin lainnya kerana orang kafir. Tidak boleh pula orang Mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang Mukmin)”.

Rasulullah (saw) pun menggunakan istilah kafir yang memang terdapat di dalam al-Quran hingga menjelang akhir hayat baginda. Dalam Surat at-Taubah yang turun menjelang akhir hayat Rasulullah, banyak disebutkan istilah kafir (Lihat, Surah at-Taubah [9]: ayat 1-2).

Di Mina, setelah selesai membacakan Surat at-Taubah ayat 1-36, Sayidina Ali berdiri di hadapan masyarakat, lalu berseru dengan lantang, “Hai manusia! Sungguh orang kafir tidak akan masuk syurga dan orang musyrik tidak boleh berhaji serta tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang setelah tahun ini…

Dengan melihat sekelumit fakta di atas, nampak jelas bahawa Rasulullah (saw) tidak seperti yang didakwa oleh sebahagian orang, bahawa baginda tidak lagi menggunakan istilah kafir. Bahkan tuduhan tersebut dapat dianggap sebagai kedustaan atas nama Rasulullah (saw).

Liberalisasi Islam

Sebenarnya, di sebalik pelarangan atas penggunaan istilah kafir dan menggantikannya dengan istilah non-Muslim pasti ada agenda tersembunyi. Agenda utama di sebalik larangan menggunakan istilah kafir ialah usaha liberalisasi Islam. Salah satu cara liberalisasi Islam iaitu dengan mengubah istilah-istilah di dalam Islam.

Antaranya, istilah kafir dilarang digunakan, dan sebagai gantinya adalah istilah non-Muslim. Bukan hanya istilah ini, sebelumnya mereka juga telah mengubah beberapa istilah, misalnya “riba” diganti dengan “bunga”, “pezina” dengan “pekerja seks komersial”, dan lain sebagainya. Mereka juga berjuang mati-matian untuk monsterisasi (menakut-nakutkan) sebahagian istilah dalam ajaran Islam, seperti “jihad”, “khilafah”, “syariah” dan sebagainya. Tujuan utamanya agar umat Islam malu atau takut menggunakan istilah-istilah dalam ajaran Islam. Jika menggunakan istilah sahaja sudah takut, apalagi memperjuangkan Islam.

Kemudian pertanyaan seterusnya, mengapa sebahagian muslim melakukan semua usaha untuk menjauhkan ajaran Islam? Bukankah mereka juga beragama Islam? Jawabnya, kerana Islam ialah ajaran yang anti-penjajahan dan kezaliman. Orang-orang kafir mengetahuinya dengan saksama hal itu. Selama masyarakat memegang teguh pada Islam, selama itu pula orang-orang kafir tidak boleh mengeksploitasi kekayaan alam umat Islam, apalagi menjajah umat Islam sesuai kehendak mereka. Umat Islam dan para ulama akan melakukan perlawanan sampai titik darah terakhir. Oleh kerana itulah orang-orang kafir berusaha agar Islam dibonsai satu demi satu. Dengan begitu , akhirnya Islam hanya tinggal nama.

Namun demikian, orang kafir tidak mampu melakukan semua itu. Dengan modal uang yang mereka miliki, mereka menyuap sebahagian umat Islam yang mahu melakukan hal itu. Mereka itulah orang-orang liberal.

Dengan menyuap orang-orang liberal ini, maka orang kafir memiliki beberapa keuntungan sekaligus: Pertama, umat Islam berhasil diadu-dombakan. Kedua, yang menghancurkan Islam justeru orang dalam sendiri. Orang-orang kafir tidak perlu bersusah payah, mereka hanya menyediakan dana yang merupakan sebahagian kecil daripada keuntungan melimpah yang mereka dapat daripada mengeksploitasi kekayaan umat Islam. Ketiga, orang-orang kafir berasa mereka tidak akan dapat dipersalahkan, sebab mereka tidak melakukan penghancuran Islam, tetapo yang melakukannya adalah umat Islam sendiri.

Jadi, pelarangan penyebutan istilah kafir merupakan bahagian daripada  agenda liberalisasi Islam. [Dr. Abu Zakka]

(Artikel yang diterjemahkan daripada Majalah Al-Waie Indonesia.)