Gaji Minima Talian Hayat Dalam Kapitalis

 
altSudah hampir setahun Majlis Perundingan Gaji Negara ditubuhkan tetapi isu berkenaan gaji minima masih diperdebatkan. Bahkan, perlaksanaan gaji minima seperti yang dijanjikan oleh Dr S Subramaniam selaku Menteri Sumber Manusia masih belum dilaksanakan. Bagi pihak pembangkang pula, perlaksanaan gaji minima ini dilihat sekadar untuk menampung kepincangan sistem yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan hari ini dengan harapan ia akan menjadi talian hayat mereka menjelang PRU-13 nanti.
Cadangan perlaksanaan gaji minima yang telah diberikan sejak awal tahun 1990-an lagi ini dianggap dapat memberikan kehidupan yang lebih baik kepada golongan pekerja bawahan. Pada ketika ini, pelbagai lapisan pekerja sedang menanti dengan penuh debar tentang pengumuman jumlah gaji minima yang akan dikuatkuasakan ke atas semua majikan di Malaysia. Bagi sesetengah pekerja yang bekerja dengan gaji yang rendah sudah tentulah mereka mengharapkan jumlah gaji minima  yang lebih tinggi daripada apa yang mereka perolehi sekarang agar mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Namun, apakah dengan menguatkuasakan jumlah gaji minima itu akan benar-benar memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para pekerja?

Di dalam sistem Kapitalis, jumlah gaji yang dibayar kepada pekerja akan menentukan kos pengeluaran yang harus ditanggung oleh majikan. Jika kos pengeluaran meningkat disebabkan perlaksanaan tersebut, sudah tentu ia akan memberi kesan kepada harga barangan. Jadi, apalah gunanya jika gaji ‘dinaikkan’ kepada jumlah minima dan pada masa yang  ‘harga barangan juga naik’. Sungguhpun kerajaan berjanji akan mengawal kenaikan harga barangan, namun kebiasaannya kenaikan tetap berlaku. Selagi kapitalis memandang tenaga kerja hanya daripada aspek material dan alat untuk meraih manfaat semata-mata, selagi itulah tujuan mendasar melaksanakan gaji minima ini tidak akan dapat dicapai. Tambahan lagi, bagi pekerja bawahan yang hidup di kota-kota besar, adakah jumlah yang dicadangkan itu benar-benar dapat menampung kos kehidupan mereka? Sedangkan ramai golongan pekerja pertengahan seperti penyelia dan juruteknik pun tidak dapat mengecapi kehidupan yang makmur dan sejahtera di tengah-tengah kota raya.

Di dalam Islam, tenaga kerja tidak dianggap sebagai objek atau alat untuk meraih manfaat semata-mata tetapi setiap pekerja dipandang sebagai seorang manusia yang mempunyai keperluan dan tanggungjawab untuk dipenuhi. Bagi pekerja yang gajinya rendah dan tidak mampu untuk memenuhi keperluan diri dan keluarganya, negara akan menjamin semua aspek pemenuhan samada ia melibatkan keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal serta juga keperluan lain seperti elektrik, air, pendidikan dan kesihatan. Jadi, dengan semua jaminan yang diberikan itu, tidak ada sebab untuk negara Islam melaksanakan gaji minima kerana di dalam Islam jumlah gaji bukan satu penanda aras kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Kesejahteraan  dan  kemakmuran sesebuah negara ditentukan melalui kaedah dan hukum berkaitan pengagihan dan pemilikan kekayaan negara.

Sumber : Utusan Malaysia  8/3/2012