Hukum Melibatkan Diri dalam Perayaan Krismas dan Perayaan Agama Lainnya

altPerayaan Krismas yang disambut golongan Kristian dan turut dimeriahkan oleh umat Islam masih sahaja boleh dilihat di mana-mana tempat di Malaysia. Kemalasan dan kejahilan umat Islam di dalam memahami hukum syarak telah menyaksikan saban tahun Krismas disambut mereka bersama golongan kuffar Kristian ini. Bahkan, hampir tidak ada perayaan Krismas yang dianjur besar-besaran yang tidak dihadiri oleh pemimpin Negara mahupun tokoh politik lainnya.
Toleransi dan persatuan kerapkali dijadikan sebagai dalih oleh golongan ini bagi menyambut perayaan kaum kuffar ini. Keadaan semakin parah dan semakin celaru apabila ada sejumlah ’ulama’ atau ’tokoh Islam’ yang turut terlibat di dalamnya, malah mereka ‘mensahkan’ sikap tersebut dengan pelbagai dalil dan dalih yang telah disimpang-siurkan sedemikian rupa.

Bagaimana sesunguhnya pandangan Islam tentang hukum melibatkan diri dalam perayaan Krismas dan hari raya agama-agama lainnya?

Haram Hadir dalam Perayaan Kufur

Pada dasarnya, Islam telah melarang kaum Muslimin melibatkan diri di dalam perayaan hari raya orang-orang kafir, apapun bentuknya. Melibatkan diri di sini mencakupi aktiviti mengucapkan selamat, hadir ke rumah mereka, hadir di majlis-majlis terbuka anjuran mereka, menganjurkan perayaan untuk mereka (lebih buruk), hadir di jalan-jalan untuk menyaksikan atau melihat perayaan orang kafir, mengirim kad selamat, memberikan hadiah kepada mereka dan sebagainya. Sedangkan perayaan hari raya orang kafir di sini mencakup seluruh perayaan hari raya, perayaan hari suci mereka dan semua hal yang berkaitan dengan hari yang disambut oleh orang-orang kafir yang ada hubung kait dengan akidah dan kepercayaan mereka, baik musyrik mahupun ahlul kitab.

Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah swt;

(وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (الفرقان 72

Menurut sebagian besar Mufassirin, makna kata al-zur (kepalsuan) di sini adalah syirik (Imam al-Syaukani, Fath al-Qadîr, juz 4, hal. 89). Beberapa Mufassirin seperti Abu ‘Aliyah, Thawus, Muhammad bin Sirrin, al-Dhahhak, al-Rabi’ bin Anas, dan lainnya, memaknai al-zur di sini adalah hari raya kaum Musyrikin. Lebih luas, Amru bin Qays menafsirkannya sebagai majlis-majlis yang buruk dan kotor (Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, juz 3, hal. 1346).

Sedangkan kata la yasyhaduna, menurut jumhur ulama’ bermakna la yahdhuruna al-zur, tidak menghadirinya (Imam al-Syaukani, Fath al-Qadîr, juz 4, hal. 89). Memang ada yang memahami ayat ini berkenaan dengan pemberian kesaksian palsu (syahadah al-zur) yang di dalam Hadis Shahih dikatagorikan sebagai dosa besar. Akan tetapi, dari konteks kalimatnya, makna yang lebih tepat adalah la yahdhurunahu, tidak menghadirinya. Ini kerana, dalam ayat berikutnya disebutkan,

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

“…dan apabila mereka melewati (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (sahaja) dengan menjaga kehormatan dirinya” [TMQ al-Furqan (25):72].

Dengan demikian, keseluruhan ayat ini memberikan pengertian bahwa ‘mereka tidak menghadiri al-zur.’ Dan jika mereka melewatinya, maka mereka segera melaluinya, dan tidak mahu terpalit kekotorannya sedikit pun (lihat Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, juz 3, hal. 1346).

Berdasarkan ayat ini pula, banyak fuqaha’ yang menyatakan haramnya menghadiri perayaan/hari raya kaum kafir. Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Kaum Muslimin telah diharamkan untuk merayakan hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani. “ (Ibnu Tamiyyah, Iqtidha’ al-Shirath al-Mustaqim, hal.201).

Imam al-Amidi dan Qadhi Abu Bakar al-Khalal menyatakan,

“Kaum Muslimin dilarang keluar untuk menyaksikan hari raya orang-orang kafir dan musyrik.” (Ibnu Tamiyyah, Iqtidha’ al-Shirath al-Mustaqim, hal.201).

Al-Qadhi Abu Ya’la al-Fara’ berkata,

“Kaum Muslimin telah dilarang untuk merayakan hari raya orang-orang kafir atau musyrik”. (Ibnu Tamiyyah, Iqtidha’ al-Shirath al-Mustaqim, hal. 201)

Imam Malik menyatakan,

“Kaum Muslimin telah dilarang untuk merayakan hari raya orang-orang musyrik atau kafir, atau memberikan sesuatu (hadiah), atau menjual sesuatu kepada mereka, atau naik kendaraan yang digunakan mereka untuk merayakan hari rayanya. Sedangkan memakan makanan yang disajikan kepada kita hukumnya makruh, baik yang  dihantar oleh mereka  atau mereka mengundang kita (kepadanya).” (Ibnu Tamiyyah, Iqtidha’ al-Shirath al-Mustaqim, hal. 201).

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan,

“Sebagaimana mereka (kaum Musyrikin) tidak diperbolehkan menampakkan syiar-syiar mereka, maka tidak diperbolehkan pula bagi kaum Muslimin menyetujui dan membantu mereka melakukan syiar itu serta hadir bersama mereka. Demikian menurut kesepakatan ahli ilmu.” (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ahkam Ahl al-Dzimmah, juz 1. hal. 235).

Abu al-Qasim al-Thabari mengatakan,

“Tidak diperbolehkan bagi kaum Muslimin menghadiri hari raya mereka karena mereka berada dalam kemungkaran dan kedustaan (zawr). Apabila ahli ma’ruf bercampur dengan ahli mungkar, tanpa mengengkari mereka, maka ahli ma’ruf itu aadalah sebagaimana halnya orang yang meredhai dan terpengaruh dengan kemungkaran itu. Maka kita takut akan turunnya murka Allah atas jama’ah mereka, yang meliputi secara umum. Kita berlindung kepada Allah dari murka-Nya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ahkam Ahl al-Dzimmah, juz 1. hal. 235).

Abdul Malik bin Habib, salah seorang ulama Malikiyyah menyatakan,

“Mereka tidak (boleh) dibantu sedikit pun pada perayaan hari mereka. Sebab, tindakan (tersebut) merupakan penghormatan terhadap kemusyrikan mreka dan membantu kekufuran mereka. Dan seharusnya para penguasa melarang kaum Muslimin melakukan perbuatan tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik dan lainnya. Dan aku tidak mengetahui perselisihan tentang hal itu” (Ibnu Taimiyyah, Majmu’ al-Fatawa, juz 6 hal 110).

Pada masa-masa kejayaan Islam, pemerintahan Islam saat itu –sejak masa Rasulullah saw–, kaum Muslimin tidak diperbolehkan merayakan hari raya Ahlul Kitab dan kaum musyrik. Dari Anas ra bahawa ketika Rasulullah saw datang ke Madinah, mereka (kuffar) memiliki dua hari raya yang mereka rayakan, beliau pun bersabda:

قَدْ أَبْدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا : يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ

“Sungguh Allah swt telah mengganti dua hari itu dengan dua hari yang lebih baik daripada keduanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri.” (HR. Abu Dawud dan al-Nasa’i dengan sanad yang shahih).

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khaththab, beliau juga telah melarang kaum Muslimin merayakan hari raya orang-orang kafir. Imam Baihaqi telah menuturkan sebuah riwayat dengan sanad shahih dari ‘Atha’ bin Dinar, bahawa Umar ra pernah berkata,

لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ فَإِنَّ السُّخْطَ يَنْزِلُعَلَيْهِمْ

“Janganlah kalian memempelajari bahasa-bahasa orang-orang Ajam. Janganlah kalian memasuki kaum Musyrik di gereja-gereja pada hari raya mereka. Sesungguhnya murka Allah swt akan turun kepada mereka pada hari itu.”

Umar bin al-Khaththtab ra juga mengatakan,
اجْتَنِبُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فِي عِيدِهِمْ

“Jauhilah musuh-musuh Allah pada di hari raya mereka.”

Demikianlah, Islam telah melarang umatnya melibatkan diri di dalam perayaan hari raya orang-orang kafir, apapun bentuknya. Ditegaskan sekali lagi di sini bahawa melibatkan diri bermaksud apa jua aktiviti seperti mengucapkan selamat, hadir ke rumah mereka, hadir di majlis-majlis terbuka anjuran mereka, menganjurkan perayaan untuk mereka (lebih buruk), hadir di jalan-jalan untuk menyaksikan atau melihat perayaan orang kafir, mengirim kad selamat, memberikan hadiah kepada mereka dan sebagainya. Dan adapun perayaan hari raya orang kafir di sini bermaksud seluruh perayaan hari raya, perayaan hari suci mereka dan semua hal yang berkaitan dengan hari yang disambut oleh orang-orang kafir yang ada hubung kait dengan akidah dan kepercayaan mereka, baik musyrik mahupun ahlul kitab.

Melenyapkan Syubhat

Di antara kaum Msulimin, ada golongan yang membolehkan mengucapkan Selamat Hari Krismas kerana beristidlal dengan firman Allah SWT:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

“Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali” [TMQ Maryam (19):33].

Memanglah di dalam ayat ini disebutkan tentang keselamatan pada hari kelahiran Isa. Akan tetapi, kita mesti ingat bahawa hal ini tidak ada kaitannya langsung dengan ucapan Selamat Hari Krismas. Ia adalah dua hal yang berbeza. Ini kerana, Krismas atau Natal adalah perayaan golongan kuffar Kristian dalam rangka mereka memperingati kelahiran Yesus di Bethlehem sebagai Tuhan. Tetapi semenjak abad keempat Masehi, pesta atau perayaan natal telah ditetapkan pada tanggal 25 Disember, menggantikan perayaan Natalis Solis Invioti (kelahiran matahari yang tak terkalahkan).

Semua kaum Muslimin maklum bahawa keyakinan orang-orang kafir Kristian terhadap Isa as –yang mereka sebut sebagai Yesus– adalah sebagai Tuhan. Dan keyakinan ini menjadi salah satu penyebab kekufuran mereka. Banyak sekali ayat menegaskan hal ini, seperti firman Allah SWT,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ ُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah adalah Al Maseh putra Maryam”, padahal Al Masih (sendiri) berkata: “Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu” Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.” [TMQ al-Maidah (5):72].

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahawasanya Allah salah satu dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa seksaan yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [TMQ al-Maidah (5):73-74].

Berdasarkan fakta ini, perayaan Krismas yang merupakan perayaan menyambut ‘kelahiran Tuhan’ merupakan sebuah kemungkaran besar. Sikap yang sewajibnya dilakukan oleh kaum Muslimin terhadap pelakunya adalah menjelaskan kesesatan mereka dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar (yakni) Islam. Bukannya malah mengucapkan selamat terhadap mereka. Tindakan mengucap selamat atau terlibat di dalam memeriahkan perayaan kuffar ini bermaksud sikap redha dan cenderung terhadap kemungkaran besar yang mereka lakukan. Padahal Allah SWT mengingatkan kita dengan nerakaNya,

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.”  [TMQ Hud (11):113].

Menurut Abu al-Aliyah, makna kata al-rukun dalam ayat ini adalah ‘redha’. Ertinya redha terhadap perbuatan orang-orang zhalim. Ibnu Abbas memaknainya sebagai al-mayl (cenderung). Sedangkan menurut al-Zamakhsyari, al-rukun tidak sekadar al-mayl, bahkan al-mayl al-yasir (kecenderungan ringan). Ini berarti, setiap Muslim wajib membebaskan dirinya dari kezaliman. Bukan menyertai kezaliman secara praktik, bahkan sekadar kecenderungan sedikit sahaja sudah tidak diperbolehkan.

Dengan ini, jelaslah bahawa haram hukumnya bagi kaum Muslimin terlibat dalam perayaan hari raya kaum kuffar, baik Musyrik maupun Ahli Kitab, baik Krismas atau Deepavali dan sebagainya. Wallahu a’lam bi al-sawab. (Di sunting dari HTI Press – Syamsuddin Ramadhan & Rokmat S. Labib –Lajnah Tsqafiyyah Hizbut Tahrir Indonesia).