Hukum Wanita Belajar Memandu Tanpa Mahram

Soalan:
Adakah seorang wanita dibolehkan belajar memandu bersama dengan guru memandunya jika dia bersendirian tanpa seorang Mahram atau suaminya, memandangkan kereta latihan memandu itu adalah sebuah kenderaan umum dan bukan kenderaan persendirian yang memerlukan seorang Mahram? Adakah guru memandu itu melakukan dosa jika dia mengajar seorang wanita yang datang kepadanya tanpa seorang Mahram ataupun suami?

Jawapan:
Memang benar bahawa kereta yang digunakan untuk latihan memandu itu adalah sebuah kenderaan umum dan bukan kereta persendirian, tetapi, tanggungjawab disini adalah kehadiran suami atau seorang Mahram bersama wanita tersebut kerana jika dia tidak berbuat demikian, maka dia telah melakukan dosa, malah guru memandu itu juga turut melakukan dosa jika dia mengajar wanita tersebut tanpa berserta Mahramnya.

Penerangannya adalah seperti berikut:
1.    Allah Subhanahu wa ta’ala membenarkan wanita melakukan beberapa urusan didalam kehidupan umum: Wajib (الوجوب), lebih baik dilakukan (الندب) dan yang dibenarkan (الإباحة) supaya wanita boleh melakukan urusan-urusannya didalam kehidupan umumnya seperti yang dikehendaki.

Urusan-urusan ini terbahagi kepada dua bahagian:
Pertama adalah urusan yang tidak memerlukan pergaulan (Ijtima’) diantara laki-laki dan perempuan bersama-sama atau hubungan sosial (khultah) diantara mereka. (Khultah atau hubungan sosial bermaksud bergaul dan bercakap-cakap bersama).
Contohnya adalah seperti berjalan dijalan-jalan, pergi ke masjid, pergi ke taman awam…dan perkara-perkara yang seumpamanya. Wanita tidak dibolehkan untuk bercampur dengan lelaki ketika melakukan urusan – urusan tersebut, kerana hukum asalnya didalam Islam adalah terpisah / berasingan seperti yang dinyatakan didalam hukum yang berkaitan lelaki dan perempuan, dan dengan syarat mengikut apa yang telah Syari’ah benarkan keatas wanita yang tidak memerlukan hubungan sosial (khultah) dan pergaulan (Ijtima’), hukumnya tetap seperti itu. Ini bererti bahawa wanita boleh berjalan dijalan – jalan, pergi ke masjid, atau melawat keluarganya atau pergi ke taman sama ada berjalan atau menaiki kenderaan (dengan syarat tidak melebih jarak yang memerlukan seorang Mahram). Dia boleh melakukan kesemuanya itu tanpa hubungan sosial (Khultah) dengan lelaki asing, iaitu tidak bergaul dan bercakap-cakap bersama-sama. Dia boleh menaiki bas tanpa bercakap – cakap dengan lelaki asing yang duduk disebelahnya, dia boleh memasuki taman dan berjalan-jalan didalamnya tanpa Khultah,didalam perkara-perkara umum seperti ini seorang wanita tidak memerlukan seorang Mahram bersamanya, juga tidak diperlukan laluan berasingan untuk lelaki dan wanita didalam taman, atau jalan – jalan khas yang berasingan didalam bandar untuk lelaki dan wanita. Disana, laluan dan jalan-jalan yang sama digunakan tetapi tanpa Khultah, seperti yang diterangkan diatas.
Oleh yang demikian, didalam mengerjakan segala urusan yang dibenarkan oleh Syari’ah keatas wanita, tidak diperlukan pergaulan (Ijtima’) diantara laki-laki dan perempuan.

Kedua adalah melakukan urusan yang memerlukan pergaulan (Ijtima’) diantara laki-laki dan wanita.  Contohnya adalah seperti berjual – beli, menyewa, rawatan perubatan, merawat orang sakit, pembelajaran dan pengajaran, memberi kuliah sains am, mencari modal untuk pertanian atau perindustrian. Hukum – hukum yang khusus telah ditetapkan didalam batas-batas Syari’ah untuk mengatur pergaulan diantara laki-laki dan wanita ketika berurusan  didalam hal- hal tersebut dalam kehidupan.  Bersembahyang didalam masjid memerlukan pergaulan (Ijtima’) diantara laki-laki dan wanita. Oleh itu, ada hukum yang khusus dimana baris lelaki terpisah dari wanita, iaitu lelaki  dibaris hadapan dan wanita di baris yang belakang, tanpa memerlukan seorang Mahram diantara yang bersembahyang.

Melakukan ibadah haji juga memerlukan Ijtima’ diantara lelaki dan wanita tanpa barisan yang terpisah. Oleh itu, maka ada hukum yang khusus hanya untuk ibadah haji bagi kedua-dua lelaki dan wanita. Ketika melakukan rawatan perubatan atau merawat orang sakit, ada sesetengah perkara memerlukan Ijtima’ diantara lelaki dan perempuan. Oleh itu ada hukum yang khusus dimana dibenarkan melihat bahagian yang sakit, walaupun bahagian yang sulit, dan sebagainya.

2.    Mengajar memandu memerlukan kehadiran laki-laki dan perempuan untuk pembelajaran, kerana tidak mungkin ada guru wanita untuk wanita dan guru lelaki untuk lelaki. Oleh itu, perkara ini ada hukumnya yang khusus.

Apabila meneliti realiti belajar memandu ini, jelas didapati bahawa:
Pada hakikatnya, mengajar memandu didalam kereta adalah terhad kepada guru dan pelajar yang bertujuan untuk mengajar individu tertentu bukan satu kumpulan. Tujuan khusus untuk lelaki dan perempuan itu bertemu adalah terhad kepada mereka berdua sahaja, dan tidak seperti dimasjid atau kuliah umum, dimana tujuan mereka bertemu melibatkan bilangan yang ramai,maka tidak terdapat perbuatan khalwat disitu, masalahnya hanyalah baris untuk laki- laki dan wanita. Oleh yang demikian, keterangan datang untuk memisahkan barisan tanpa mengambil kira khalwat dan Mahram. Manakala, didalam hal belajar memandu, didalam kereta menghimpunkan dua orang, lelaki dan perempuan, iaitu guru  memandu dan pelajar yang ingin belajar memandu. Oleh itu, kemungkinan terdapat perbuatan khalwat disitu kerana peraturannya memerlukan mengajar memandu dipelbagai jalan yang berlainan. Selain dari itu, terdapat juga hubungan sosial (Khultah)  kerana berjumpa dan bercakap-cakap ketika belajar memandu. Oleh yang demikian, khalwat hendaklah dielakkan dan bersosial hendaklah dihadkan kepada tujuan untuk mengajar memandu. Ini boleh dilakukan dengan disertai oleh seorang Mahram kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam  bersabda:
لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم
Seorang laki-laki tidak dibolehkan duduk berkahlwat dengan seorang perempuan tanpa Mahramnya” seperti yang diriwayatkan oleh Muslim.

Suami atau Mahram pelajar tersebut perlu berada didalam kenderaan ketika beliau belajar memandu. Jika tidak, dia akan melakukan dosa, malah, guru memandu yang mengajarnya turut melakukan dosa kerana ketidakhadiran seorang Mahram atau suaminya.

Perlu juga diberi perhatian bahawa wanita perlu menutup auratnya sepanjang masa ditempat-tempat umum mengikut pakaian yang telah ditetapkan oleh Syariah iaitu jilbab dan khimar mengikut batas-batas Syariah.

Sheikh Ata ibn Khaleel al –Rashta
Sumber: Islamic Revival