Khilafah Semakin Dekat (Khilafah is Coming)

Bayangan daulah Islam sudah semakin jelas kelihatan. Janji Allah sudah semakin dekat dan kemenangan kian menghampiri.  Justeru, bersegeralah kepada kemuliaan dan kemenangan ini wahai kaum muslimin….