Miskin Tegar Hapus Tahun Depan?

LANGKAWI, 28 April – Perkembangan pesat ekonomi negara sejak beberapa dekad lepas telah membantu Malaysia mengurangkan kadar kemiskinan daripada 58.7 peratus pada 1970 kepada 7.1 peratus sahaja pada 2007 manakala kadar kemiskinan tegar kini hanyalah 1.4 peratus.   Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Mohd. Shafie Apdal berkata, Malaysia berazam
menghapuskan kemiskinan tegar menjelang tahun depan.   “Cabaran utama ialah membina asas dan infrastuktur yang kukuh untuk meletakkan sosio-ekonomi golongan itu pada landasan yang betul,” katanya ketika berucap pada dialog serantau mengenai pembasmian kemiskinan di luar bandar di sini hari ini.   Shafie berkata, tindakan itu dilaksanakan berasaskan tiga konsep iaitu memastikan mereka mendapat pendidikan berkualiti termasuk latihan vokasional dan memperbanyakan peluang latihan semula.    Konsep kedua ialah dengan melihat cara lebih inovatif bagi menggalakkan aktiviti ekonomi untuk menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan, dan ketiga, ialah memperluaskan skim bantuan termasuk bidang kecil yang sensitif khususnya berkaitan pinjaman kewangan.    Shafie berkata, pelaksanaan program secara bersepadu dan mempelbagaikan bidang sosio-ekonomi untuk lebih 30,000 golongan miskin tegar menjadi pilihan kerajaan bagi menangani krisis ekonomi global. – BERNAMA

Sumber : Utusan Malaysia, 29/04/09

Yakinlah! Hanya Sistem Ekonomi Islam Sahajalah Yang Mampu Untuk Menghapuskan Kemiskinan Tegar

Azam yang ditunjukkan oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Mohd. Shafie Apdal untuk menghapuskan kemiskinan tegas menjelang tahun depan adalah sesuatu yang baik. Tetapi yakinlah bahawa azam ini akan hanya tinggal azam sekiranya penerapan sistem Kapitalisme seperti yang sedia ada terus diperpanjangkan. Rekod dan sejarah telah membuktikan betapa sistem Kapitalisme yang menguasai dunia saat ini tetah gagal untuk membawa kesejahteraan kepada manusia sejagat. Hatta kuasa terbesar dunia Kapitalisme saat ini, Amerika Syarikat sendiri telah gagal untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang mereka dihadapi. Justeru itu kita menyeru kepada para pemimpin umat Islam agar kembali kepada penyelesaian Islam untuk menyelesaikan apa sahaja persoalan dan masalah yang dihadapi oleh umat Islam khususnya dan umat manusia umumnya. Ini termasuklah untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan kemiskinan yang ada hubung kaitnya dengan sistem ekonomi. Islam sebagai suatu sistem kehidupan yang lengkap dan sempurna dari Allah SWT, Tuhan yang menciptakan manusia, alam dan kehidupan telah mempunyai bukti dan catatan yang memanifestasikan kemampuannya sebagai penyelesai kepada persoalan dan masalah yang dihadapi oleh manusia termasuklah yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Apakah kita lupa bagaimana di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak terdapat seorang pun yang layak untuk menerima zakat. 

Ini sebagaimana diungkapkan oleh Yahya bin Sa’id, seorang petugas amil zakat pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, “Khalifah Umar bin Abdul Aziz  telah mengutusku untuk mengumpulkan zakat orang Afrika. Lalu aku menariknya dan aku minta dikumpulkan orang-orang fakirnya untuk kuberi zakat. Tapi ternyata tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang mengambilnya. ” [Ulwan, 1985:2, As-Siba’i, 1981:392].

Inilah kehebatan sistem Islam. Nah! Bilakah lagi para pemimpin umat Islam akan mengambil sistem Islam yang dijamin oleh Allah SWT sebagai rahmat kepada seluruh alam?

”Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam”. [TMQ Al Anbiyaa’ (21) : 107]