Siapa Yang Menipu Siapa?

1. Riba ditukar kepada “interest”, faedah, bunga….
2. Zina ditukar kepada persetubuhan haram, sumbang mahram
3. Hudud, Qishosh, Takzir, Mukhalafat diganti dengan hukuman kufur yang diberikan oleh Lord Reid

4. Sistem Khilafah ditukar kepada sistem demokrasi
5. Demokrasi dikatakan syura
6. Jihad yang makna syar’inya perang diubah kepada jihad ekonomi, jihad melawan kemiskinan,…
7. Islam ditambah menjadi Islam Hadhari
8. Judi halal bila ada lesen dari pemerintah dan judi haram bila tidak ada lesen
9. Arak halal bila cukainya dibayar tetapi menjadi haram bila tidak dibayar cukai kepada pihak kastam
10. Banyak yang Halal dikatakan Haram dan yang Haram dikatakan Halal
11. Rasuah diganti dengan istilah politik wang

Macam-macam lagi istilah yang muncul dan dicipta untuk mengelirukan dan memperbodohkan umat Islam sehingga akhirnya umat Islam merasa tidak berdosa untuk melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah SWT. Inilah kejayaan musuh-musuh Islam untuk terus menipu dan mengelirukan umat Islam. Kepada golongan yang sering merubah, menggantikan, menukar dan juga yang cuba menipu Islam dan umat Islam kami ingatkan anda dengan firman Allah SWT:

Dan di antara manusia ada yang berkata: Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat; padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya. [TMQ al-Baqarah(2): 8-9]