Seminar: Kenali Sistem Ekonomi Islam (JB)

SEMINAR

Tajuk: Kenali Sistem Ekonomi Islam
Tarikh: Sabtu, 5 November 2016
Masa: 9 pagi-1.00 petang
Lokasi: Khilafah Centre Johor Bahru
Ahli Panel: 1. Sdr. Khairul Effendy (Ketua Lajnah Siyasiyyah HTM)
2. Dr. Rosli Salleh (Aktivis HTM)

poster-jb