Seminar Muslimah – Kegagalan Sistem Kapitalisme Dalam Melindungi Wanita dan Kanak-Kanak

SEMINAR MUSLIMAH

Tajuk: Kegagalan Sistem Kapitalisme dalam Melindungi Wanita dan Kanak-kanak
Tarikh: 24 Januari 2016
Masa: 9 pagi-12 tengahari
Tempat: Khilafah Centre Kuala Lumpur
Panel 1: Ustazah Syifa Buhari (Aktivis MHTM)
Panel 2: Ustazah Zaharah Buhari (Ketua Lajnah Mubalighah MHTM)

seminar-muslimah-kegagalan-kapitalisme