Khilafah Dalam Pandangan Barat

Jika anda ingin berbicara tentang Khilafah dalam pandangan Barat, itu bermakna anda akan berbicara tentang tamatnya dominasi negara-negara itu (iaitu negara-negara Barat) dan tamatnya penjajahan mereka ke atas dunia, sekali gus anda akan berbicara tentang rancangan hadharah (peradaban) yang amat kuat dasarnya (qawiyy al-autad), amat kukuh kesedaran akan harga diri dan identitinya (shalb al-syakimah) yang akan bangkit menjadi tentangan internasional (tahaddiy[an] ‘alamiyy[an] bagi hadharah Barat, bahkan akan mengusirnya. Ertinya, anda akan berbicara tentang sebuah sistem universal yang baru; model ideologi yang akan menggantikan ideologi liberal-sekular Barat.

Jika anda berbicara tentang Khilafah, itu ertinya anda sedang berbicara tentang sebuah mimpi buruk yang menghantui ketenangan Barat dan menjadikan mereka dijangkiti insomnia pada saat tidur mahupun terjaga. Ertinya, anda berbicara tentang ‘Kerajaan Islam Universal’ –meminjam ungkapan para pemimpin Barat – yang akan menaungi negeri-negeri Islam saat ini mahupun di masa lampau, yang akan membentang dari Eropah hingga ke Afrika utara, ke Timur Tengah dan ke Asia Tenggara, di mana hal ini akan kembali menjadikannya mampu untuk memimpin dunia.

Jika anda berbicara tentang Khilafah, itu ertinya anda berbicara tentang penerapan syariat dan penyatuan negara-negara kaum Muslimin sekali gus mencabut campur tangan penjajah yang ada di sana. Inilah sebuah perkara yang tidak akan ditoleransi oleh negara-negara Barat. “Kepimpinan syariat Islam di dunia Arab dan tegaknya sebuah kekhilafahan di seluruh negeri kaum Muslimin serta lenyapnya campur tangan Barat dari negeri-negeri tersebut adalah perkara yang tidak akan ditolak ansur oleh Barat dan sama sekali tidak mungkin dibiarkan oleh mereka” .

Menghancurkan Khilafah adalah sebuah cita-cita yang selamanya akan menjadi tujuan Barat, sejak dulu hingga kini. Saat ini, cita-cita itu kembali menghantui Barat setelah kaum Muslimin kembali menyatukan tekad untuk mengembalikan Khilafah ke pentas dunia.

Berikut ini beberapa penyataan, ulasan dan analisis yang berkaitan dengan ketakutan dan depresi Barat terhadap kembalinya Khilafah:

Putin, Presiden Rusia, pada bulan Disember tahun 2002 mengumumkan, “Terorisme internasional telah mengumumkan peperangannya atas Rusia dengan tujuan merampas sebahagian wilayah Rusia dan mendirikan Khilafah Islamiyyah”. Pada kesempatan itu, Putin berbicara dalam sebuah program dialog di sebuah stesen televisyen yang disiarkan secara langsung. Dia juga menjawab lima puluh pertanyaan yang terpilih antara dua juta pertanyaan melalui telefon daripada penduduk Rusia.

Laman web, “Mufakkirah al-Islam (www.islamemo.com) pada akhir 2002 memberitakan sebuah khabar dengan judul “Lembaga Perisikan Jerman Memperingatkan Akan Berdirinya Khilafah”. Dalam laman itu tercatat seperti berikut: “Ketua Lembaga Perisikan Jerman, August Hanning, melakukan penelitian di beberapa negara Arab yang dimulai dari wilayah Teluk di mana di sana dia bertemu dengan beberapa pemimpin lembaga-lembaga Perisikan Arab. Set data Iraq dan kelompok Fundamentalis Islam adalah merupakan topik yang paling menonjol bagi seorang lelaki yang mengetuai salah satu daripada kegiatan lembaga-lembaga perisikan negara itu. Dalam kaitannya dengan kelompok fundamentalis Islam, para pengamat perisikan Jerman khuatir dan meramalkan akan munculnya serangan yang meluas daripada ribuan pendukung gerakan-gerakan Islam di Uzbekistan, Tajikistan dan Kyrgyz dengan tujuan mendirikan Daulah Khilafah Islamiyyah di wilayah tersebut. Para eksekutif Jerman memberikan kepercayaan dan kredibiliti yang amat besar terhadap kekhuatiran dan ramalan lembaga-lembaga perisikan tersebut”.

Henry Kissinger dalam sebuah pidatonya di India pada 6 November 2004 dalam Konferens Hindustan Times yang kedua, di hadapan para pemimpin, dia menyampaikan, “Ancaman-ancaman itu sesungguhnya tidak datang daripada para pengganas, sebagaimana yang kita saksikan pada 11 September. Akan tetapi, ancaman itu sesungguhnya datang daripada Islam fundamentalis ekstrem yang berusaha menghancurkan Islam moderat yang bertentangan dengan pandangan-pandangan kelompok radikal dalam masalah Khilafah Islamiyyah”.

Kissinger juga mengatakan, “Musuh utama sebenarnya adalah kelompok ekstrem fundamentalis yang aktif dalam Islam di mana pada saat yang sama ingin mengubah masyarakat Islam moderat dan masyarakat lain yang dianggap sebagai penghalang penegakan Khilafah” (Surat Khabar Newsweek edisi VIII November 2004).

Surat khabar al-Hayat, pada 15/01/2005, menerbitkan sebuah laporan yang diterbitkan oleh Reuters di Washington. Laporan itu berisi ramalan-ramalan berdasarkan pada hasil musyawarah yang dihadiri oleh seribu ahli daripada lima benua sekitar ramalan masa-masa yang akan datang hingga 2020. Laporan itu bertujuan untuk mewujudkan sumbangan daripada para perisik dan ahli politik untuk menghadapi tentangan-tentangan tahun-tahun yang mendatang. Laporan itu menyatakan kekhuaturan bahawa “masih terus berlangsung serangan terrorisme”. Laporan itu juga membicarakan tentang empat senario yang mungkin akan terus berkembang di dunia. Senario ketiga yang diperingatkan oleh laporan itu adalah al-Khilafah al-Jadidah (Khilafah baru yang bakal muncul).

Demikian apa yang disebut dalam laporan tersebut.

Mantan Perdana Menteri UK, Tony Blair, di hadapan Persidangan Umum Parti Buruh pada 16/07/2005 menyatakan, “Kita sesungguhnya sedang menghadapi sebuah gerakan yang berusaha melenyapkan negara Israel dan mengusir Barat dari dunia Islam serta menegakkan Daulah Islam tunggal yang akan menjadikan syariat Islam sebagai hukum di dunia Islam melalui penegakan Khilafah bagi seluruh umat Islam”.

Demikian pula pada September 2005, Blair dengan terang-terangan menyatakan, “Keluarnya kita dari Iraq sekarang ini akan menyebabkan lahirnya Khilafah di Timur Tengah”.

Pada 06/10/2005, Bush dengan terang-terangan mengisyaratkan bahawa wujudnya strategi kaum Muslimin yang bertujuan mengakhiri campur tangan Amerika dan Barat di Timur Tengah. Bush menyatakan, “Sesungguhnya ketika mereka menguasai satu negara sahaja, hal itu akan menarik (menghimpunkan) seluruh kaum Muslimin, di mana hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghancurkan seluruh sistem di wilayah-wilayah itu, dan mendirikan kerajaan fundamentalis Islam dari Sepanyol hingga Indonesia”.

Menteri Dalam Negeri UK, Charles Clark, ketika sambutan di Institute Heritage menyatakan, “Tak mungkin ada kompromi sekitar kembalinya Daulah Khilafah, dan tidak boleh ada perdebatan sekitar penerapan syariat Islam”.

Dalam sebuah pidatonya kepada bangsa Amerika, pada 08/10/2005, George W Bush menyatakan dengan tegas, “Para pasukan perlawanan bersenjata itu meyakini bahawa dengan menguasai sebuah negara, mereka akan dapat menuntun bangsa Islam dan menghancurkan seluruh negara moderat di wilayah-wilayah itu. Dari situ, mereka akan mendirikan sebuah kerajaan Islam ekstrem yang membentang dari Sepanyol hingga Indonesia”.

Pada 05/12/2005, Menteri Pertahanan Amerika, Donald Rumsfeld, dalam sebuah ulasannya sekitar masa depan Iraq – pada ketika itu dia berada di Universiti John Hopkins – dia menyatakan, “Iraq tidak ubah umpama tempat lahirnya Khilafah Islamiyyah baru yang akan membentang dari seluruh Timur Tengah dan akan mengancam pemerintahan-pemerintahan rasmi di Eropah, Afrika dan Asia. Inilah rencana mereka. Mereka telah menegaskan hal ini. Kita akan mengakui sebuah kesalahan yang amat menakutkan jika kita gagal mendengar dan belajar”.

Surat khabar Milliyet Turki, pada 13/12/2005, dengan mengutip The New York Times, menyebut bahawa, “Para pemimpin dalam pemerintahan Bush, akhir-akhir ini terus menerus mengulangi kata Khilafah seperti mengunyah gula-gula getah. Pemerintahan Bush kini menggunakan kata Khilafah untuk menyebut kerajaan Islam pada abad ke VII membentang dari Timur Tengah hingga Asia Selatan, dan dari Afrika Utara hingga Sepanyol”.

Seorang komentator Amerika, Karl Vic menulis sebuah laporan yang amat panjang di surat khabar Washington Post pada 14/01/2006 di mana di dalamnya dia menyebut bahawa “Kembalinya Khilafah Islamiyyah yang selalu diserang oleh Presiden Amerika, George Bush, benar-benar sedang bergema di tengah-tengah majoriti kaum Muslimin”. Karl Vic juga menuturkan bahawa, “kaum Muslimin (saat ini) memang benar-benar menganggap diri mereka bahagian daripada satu umat yang akan membentuk asas penting Islam, sebagaimana mereka melihat Khalifah adalah sebagai susuk yang layak untuk mendapatkan penghormatan”. Pengulas ini memberikan isyarat bahawa, “Hizbut Tahrir yang bergerak di pelbagai negara di seluruh dunia itulah yang dengan terang-terangan menegaskan bahawa tujuannya adalah untuk mengembalikan Khilafah sebagaimana suatu masa dahulu”.

Dr. Ahmad al-Qadidy, seorang warga Tunisia yang menetap di luar negara, dalam sebuah tulisannya yang disiarkan oleh surat khabar al-Syrq al-Quthriyyah yang terbit pada Ahad 17/05/2006 dengan judul “Para Pakar Amerika Meramalkan Kembalinya Khilafah Pada 2020”, menyatakan, “Pada halaman 83 dari sebuah laporan penting yang terbit pada hari ini dari yayasan “Robert Lafon” untuk terbitan Paris, dengan judul “Bagaimana Pandangan Risikan Amerika Terhadap Dunia Pada Tahun 2020?”, kita dapat membaca perenggan berikut ini: “Islam politik mulai hari ini hingga 2020 akan mengalami penyebaran yang amat luas di pentas dunia internasional. Kita menjangkakan akan wujud penyatuan gerakan-gerakan Islam rasisme dan nasionalisme dan bergerak bersama untuk mendirikan sebuah kekuasaan yang akan melintasi sempadan-sempadan nasional.

Al-Qadidy melanjutkan ungkapannya, “Hal ini – dengan sangat tepat – adalah apa yang diramalkan oleh para pakar Amerika, khususnya seorang sosiologi dan pakar masa hadapan senior, Alvin Toffler, pemilik buku “Future Shock (Shadamat al-Mustaqbal / Pertembungan Masa Depan)”, Ted Gordon, tokoh senior pakar rancangan, Millennium Project yang telah direalisasikan oleh organisasi PBB, seorang pakar, Jim Dewar, daripada Yayasan Rand Corporation, Jad Davis, pereka semua program Shell Petroleum Company, dan para pakar lainnya yang tidak diragukan lagi kemampuan mereka dalam menganalisis masa depan.

Ahmad al-Qadidy menambah, “Dan tentu saja, para ahli dan pakar itu telah bekerja dalam beberapa waktu untuk kepentingan ejen pusat risikan di Washington. Mereka telah menghasilkan sebuah laporan yang amat penting dan dapat dipercayai yang akan menggariskan corak dunia setelah lima belas tahun sejak hari ini, sebagaimana yang mereka lihat melalui berbagai-bagai indikasi yang ada di depan mereka.

Pemimpin pasukan gabungan Salib di Iraq, Richard Myers, menyatakan, “Bahaya yang sebenar dan terbesar yang mengancam keamanan Amerika Syarikat (AS) sesungguhnya adalah ekstremisme yang bercita-cita mendirikan Khilafah sebagaimana abad ketujuh Masihi. Kelompok ekstremisme ini telah tersebar di berbagai-bagai wilayah yang justeru lebih banyak daripada di Iraq. Akan tetapi, mereka juga bergerak di Iraq dan tersebar di dalamnya serta selalu mendorong pasukan perlawanan untuk menggunakan aktiviti-aktiviti fizikal untuk melawan Amerika di Iraq.

Pada 31/01/2006, laman web as-Syasyah al-I’lamiyah al-‘Alamiyah (Media Monitors) menyebarkan sebuah artikel yang ditulis oleh Nu’man Hanif. Dalam artikel ini terdapat sebuah kajian yang amat mendalam, pendapat yang kuat dan pandangan terkedepan mengenai akhir pertembungan antara Barat dan Islam, di mana dengan pandangannya ini, Nu’man Hanif sampai pada satu kesimpulan bahawa, “Tidak ada pilihan lain bagi Barat kecuali menerima kepastian hadirnya Khilafah”. Dalam sebuah artikelnya yang berjudul “Khilafah; Tentangan Islam Kepada Sistem Dunia”, tertulis sebuah pernyataan, “Dalam gerakan Islam ekstrem, terkait dengan legitimasi Daulah Khilafah, terdapat semacam keyakinan agama yang mendominasi mereka bahawa Khilafah adalah sebuah benteng yang akan mengembalikan kekuatan Islam dan sebagai wasilah yang akan menentang dominasi Barat. Berdasarkan sumbernya daripada al-Quran dan sejarah Islam, Gerakan-gerakan Islam itu memang mengalami perbezaan sekitar metodologi menghidupkan kembali Khilafah; sama ada dengan aktiviti jihad, perbaikan atau politik, akan tetapi, mereka – dengan seluruh khayalan –semuanya sepakat pada tujuan mengembalikan Khilafah”.

Nu’man Hanif menyatakan, “Khilafah, selari dengan definisinya dalam pandangan gerakan Islam Sunni, adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslimin untuk menerapkan hukum-hukum syariah Islam dan memikul risalah Islam ke seluruh dunia”. Nu’man kembali menyatakan, “Gerakan Islam itu telah berjaya memberikan sebuah ideologi alternatif pengganti kepada ideologi liberal-sekular Barat kepada majoriti kaum Muslimin di mana sumbernya daripada al-Quran. Sementara itu, menghidupkan kembali Khilafah adalah puncak gerakan tersebut sekali gus satu-satunya sarana untuk menentang tatanan dunia (World Order) yang didominasi pihak Barat”.

Nu’man juga menyatakan, “Pada faktanya, hujah bahawa Islam politik telah gagal disebabkan oleh ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan kemodenan Barat dan begitu juga struktur politik Barat, sesungguhnya tidak dapat dianggap sebagai dakwaan kegagalan Islam politik. Namun, hal itu justeru merupakan bukti lain bahawa Islam dan tatanan politik Barat (West political order) tidak dapat saling menyesuaikan secara doktrin mahupun sistem. Tambahan lagi, berdirinya gerakan-gerakan Islam dengan pembinaan Khilafah sebagai alternatif kepada model Sekular Barat saat ini, sebenarnya menjadi bukti kejayaan Islam politik”.

Nu’man kembali menyatakan, “Polisi penyerangan terhadap idea Khilafah dengan mengaitkannya dengan kekerasan politik gerakan jihad sesungguhnya tidak akan dapat menghilangkan kesahihan (Khilafah) yang digali daripada al-Quran. Barangkali dunia Islam tidak sepenuhnya setuju dengan metodologi mengangkat senjata gerakan jihad. Akan tetapi, tidak ada perdebatan mengenai hubungan Khilafah dengan al-Quran. Sementara itu, gerakan Islam yang mengembang pemikiran politik dan menjauhi daripada cara-cara kekerasan memiliki seruan yang lebih dalam dan luas. Di mana ia menganggap dirinya sebagai penjaga idea menghidupkan kembali Khilafah. Mana-mana serangan yang ditujukan kepada Khilafah dianggap sebagai serangan kepada Islam”.

Pada 05/09/2006, George W.Bush kembali membincangkan Khilafah. Bush menyatakan, “Mereka itu sebenarnya berusaha menegakkan kembali negara mereka yang amat unggul, Khilafah Islamiyyah, di mana, semuanya akan dipimpin dengan ideologi yang penuh kebencian. Sistem Khilafah itu akan mencakupi seluruh negara-negara Islam yang ada saat ini”.

Dalam sidang akhbar di rumah putih yang dijalankan pada 11/10/2006 , Bush Junior itu telah mengucapkan mengenai, “sebuah dunia di mana di dalamnya kelompok ekstrem berupaya merekrut para intelektual untuk merevolusi pemerintahan moderat dan mendirikan Khilafah sebagai penggantinya”. Bush menambah, “Mereka menginginkan kita pergi, mereka ingin merevolusi pemerintahan dan mereka ingin membentangkan Khilafah Ideologi yang tidak memiliki prinsip-prinsip kebebasan dalam keyakinannya.

Laman sesawang berita Rumah Putih pada 20/10/2006 menerbitkan sebuah ungkapan George Bush, “Orang-orang fundamentalis itu bercita-cita mendirikan Daulah Khilafah sebagai sebuah negara berteraskan hukum dan ingin menyebarkan akidah mereka dari Indonesia hingga ke Sepanyol”.

Menteri Pertahanan Amerika, Donald Rumsfeld, dalam sebuah program perpisahannya menyatakan “Mereka ingin menghancurkan dan menggoyahkan sistem pemerintahan Islam moderat dan mendirikan Daulah Khilafah”.

Dalam sebuah buku yang terbit pada 2007 M dengan judul, “Suquth wa Shu’ud ad-Daulah al-Islâmiyah (Runtuh dan Berdirinya Daulah Islam)”, karya seorang pensyarah undang-undang di Universiti Harvard yang amat terkenal, Prof. Noah Feldman, beliau menyatakan, “Dapat ditegaskan bahawa peningkatan dukungan rakyat (Islam) terhadap syariah Islam pada kali yang lain pada dewasa ini – meskipun pernah mengalami keruntuhan – akan dapat membawa kepada tertubuhnya Khilafah Islamiah yang berjaya”. Dalam bukunya ini, Noah Feldman menyatakan bahawa, ketika suatu kerajaan dan sistem pemerintahan itu telah mengalami keruntuhan, maka sesungguhnya kerajaan dan sistem pemerintahan itu telah runtuh dan tidak akan kembali, sebagaimana yang terjadi pada Sosialisme dan Monarki yang berkuasa, kecuali dalam dua keadaan saja yang sedang terjadi pada saat ini – pertama, adalah sistem Demokrasi yang dulu telah pernah mendominasi di kerajaan Rom, dan dalam keadaan negara tersebut adalah Negara Islam”.

Penulis ini mengamati sebuah fenomena besar, kuat dan terus berkembang dari Morocco hingga Indonesia; iaitu umat Islam yang sedang menuntut kembalinya syariat Islam, khususnya di negara-negara yang berpenduduk besar seperti Mesir dan Pakistan. Penulis ini tertanya-tanya, “Mengapa orang-orang sekarang menuntut kembalinya syariah Islam dan tertarik kepadanya? Padahal pendahulu mereka, pada masa kontemporer ini telah membuangnya dan menyifatinya sebagai warisan masa lalu yang telah usang”. Penulis ini kembali menyatakan, “Penyebab yang tersembunyi adalah bahawa para penguasa saat ini telah mengalami kegagalan dalam pandangan umat tersebut, termasuk Barat. Sementara itu, umat Islam saat ini sangat memerlukan keadilan”. Lebih-lebih lagi sampai saat ini, tidak ada barisan ulama’ atau para qadhi sejati sebagaimana pada masa pemerintahan Islam.

Pusat kajian strategi di Universiti Jordan pernah melakukan sebuah soal selidik yang disebarkan pada April 2007 di empat negara besar di dunia Islam (Morocco, Mesir, Indonesia dan Pakistan) berkaitan dengan:

  1. a) Dukungan penerapan syariah Islam di dunia Islam
  2. b) Bersatu dengan negara-negara lain di bawah bendera seorang Khalifah atau Khilafah
  3. c) Menolak penjajahan asing dan politik negara-negara Barat secara umum
  4. d) Menolak penggunaan kekerasan melawan rakyat sivil

Hasil soal selidik ini membuktikan bahawa peratusan yang bersetuju terhadap idea-idea di atas mencapai lebih 75% pada beberapa aspek. Di Morocco para pendukung penerapan Islam, syariah dan Khilafah mencapai 76%, di Mesir 74%, di Pakistan 79% dan di Indonesia 53%.(http://www.hizb.org.uk./hizb/resources/issu…slim-word.html)

Surat khabar al-Hayat, pada 28/07/2007, menyebut bahawa Zalmay Khalilzad, wakil Amerika Syarikat di PBB, dalam ucapannya kepada surat khabar Die Presse Austrian mengingatkan bahawa, “pergolakan di Timur Tengah dan Hadharah Islam dapat menyebabkan terjadinya perang dunia ketiga”. Zalmay menambahkan bahawa, “Timur Tengah kini sedang melalui sebuah fasa transfomasi yang sulit menuju sebuah ghayah (puncak tujuan) yang akan menampakkan kekuatan ekstremisme dan mempersiapkan tanah yang subur bagi terorisme”. Zalmay juga mengatakan, “Dunia Islam akan menggabungkan diri mereka pada sebuah aliran arus Internasional (al-tiyar al-duwaly) yang sedang mendominasi. Akan tetapi, hal itu tentu memerlukan waktu yang cukup”.

Zalmay Khalilzad menambah, “Orang-orang kolot itu kini telah memulainya, akan tetapi mereka tidak memiliki kesepakatan pendapat berkaitan posisi mereka. Sebahagian mereka menginginkan kembali pada abad ke enam dan ketujuh Masihi, pada abad di mana Nabi Muhammad di lahirkan”. Zalmay Khalilzad kembali melanjutkan, “Masalah ini mungkin membutuhkan beberapa dekade, sehingga sebahagian mereka itu memahami bahawa mereka sesungguhnya dapat tetap menjadi orang-orang Muslim dan dalam waktu yang sama juga dapat bergabung dengan dunia yang baru”.

Pada 24/08/2007, Presiden Perancis, Sarkozy, menyatakan, “Rasanya tidak perlu menggunakan bahasa kayu (kekerasan), sebab, konfrontasi semacam ini justeru disukai oleh kelompok ekstrem yang bermimpi menegakkan Khilafah dari Indonesia hingga Nigeria. Mereka tidak pernah menerima bentuk keterbukaan apapun, mereka juga tidak pernah menerima modenisasi dan keberagaman apa pun”. Demikian anggapan Sarkozy. Dia juga menyatakan, “Sesungguhnya tidak dapat diremehkan adanya kemungkinan konfrontasi antara Islam dan Barat”.

Ketua Dewan Duma (Parlimen Rusia), Mikael Boreyev, menegaskan bahawa “dunia kini sedang menuju penyatuan menjadi lima negara besar; Rusia, Cina, Khilafah Islamiyyah dan Konfederasi yang mencakupi benua Amerika”. Mikael Boreyev menambahkan, “dan ditambah satu lagi, iaitu India, apabila ia berjaya melepaskan diri daripada kekuatan Islam yang amat kuat yang mengepungnya”. Demikian Boreyev menuturkan. Pemuatan sebuah peta dunia pada sampul sebuah buku berjudul, “Rusia Empayar Ketiga (al-Rusiya Imbrathuriyah al-Tsalitsah)”, karya Boreyev nampak sekali di sana hanya terdapat sejumlah negara. Sementara, Eropa akan berada di bawah Rusia yang diramal oleh penulis akan menjadi empayar ketiga (Setelah masa Kekaisaran dan Sosialisme).

Boreyev, sebagaimana diterbitkan oleh surat khabar al-Khalij al-Imaratiyah, meramalkan negaranya akan kembali menjadi negara empayar dan akan mendominasi Benua Eropah yang dijangkakan akan segera terhapus dan runtuh peradabannya. Boreyev memberikan isyarat bahawa beliau tidak boleh secara pasti meyakini bahawa Rusia akan menduduki benua Eropah. Akan tetapi, beliau yakin bahawa hadharah (peradaban) Eropah sedang menuju kehancuran. Dan hal ini pasti akan di duduki atau diperangi oleh negara ini (Rusia) atau negara itu (Khilafah Islamiyyah atau negara-negara besar lainnya).

Ketua Dewan Duma ini meramalkan bahawa menjelang tahun 2020, majoriti negara-negara di dunia (yang ada saat ini) akan mengalami kehancuran. Dia memberikan isyarat bahawa nanti hanya akan ada lima negara besar, atau empayar saja. Yakni; Rusia yang telah menggabungkan Eropah ke dalamnya; China, yang akan mendominasi negara-negara Timur Jauh dengan kekuatan ekonomi dan militernya; Khilafah Islamiah yang akan membentang dari Jakarta hingga Tangier (Morocco) dan majoriti daerah padang pasir Afrika selatan; dan Konfederasi yang menggabungkan benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Boreyev melihat bahawa India juga mungkin akan menjadi negara besar jika ia mampu menghadapi kekuatan Islam yang meliputinya.

(sumber : majalah alwaie arab edisi khusus)

[Disunting daripada sumber: http://hizb-indonesia.info/2009/09/21/khilafah-dalam-pandangan-barat/]