Wanita Dibenarkan Beraktiviti Mengikut Syariat Islam

Penulis: Farisha Aris

Hari ini, wanita tidak dapat mengelak daripada terlibat dalam pelbagai aktiviti harian yang melibatkan interaksi dengan orang lain, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Oleh itu, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan perkara ini termasuklah: Pertama, bagaimana wanita boleh menjalankan aktiviti yang dibenarkan oleh syariat seperti bekerja, menjadi qadhi dan menjadi anggota Majlis Umat, sedangkan syariat telah memberikan pelbagai batasan kepada mereka seperti larangan tabarruj dan tidak boleh berduaan (berkhalwat) dengan lelaki? Kedua, bagaimana akhlak dan kehormatan dapat dipelihara, jika wanita dibenarkan pergi ke pasar, berinteraksi dengan lelaki, dan terlibat dalam pelbagai aktiviti dalam kehidupan umum dalam masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya berunsur sinis dan bertujuan untuk mencetuskan keraguan dan menimbulkan persepsi negatif terhadap Islam, ketika sebenarnya syariat Islam telah menjelaskan tata cara pergaulan dan interaksi antara lelaki dan wanita. Ini kerana realiti kehidupan hari ini adalah adanya penerapan sistem kapitalisme sekular yang jelas bertentangan dengan sistem Islam, yang telah memberikan pengaruh yang merosakkan umat. Oleh itu, umat sukar membayangkan penerapan sistem Islam yang sebenar.

Seterusnya, mari kita telusuri jawapan bagi persoalan-persoalan di atas seperti berikut. Sistem Pergaulan Islam (an-Nizhâm al-Ijtimâ’iy fî al-Islâm) adalah sekumpulan hukum syariat yang pelbagai yang saling berkaitan antara satu sama lain. Perintah untuk mematuhi satu hukum daripada banyak hukum tidak bermakna hukum yang lain ditinggalkan. Seorang Muslim, sama ada lelaki atau wanita, wajib mematuhi keseluruhan hukum syariat supaya tidak ada kekeliruan dalam memahami dan melaksanakan hukum-hukum tersebut.

Sememangnya Islam membenarkan wanita bekerja dalam pelbagai bidang, seperti menjadi pegawai di jabatan kerajaan dan swasta, atau menjadi doktor dan jururawat di hospital, tetapi ini tidak bermakna Islam membenarkan wanita berhias dan berdandan di tempat kerja mereka sehingga menimbulkan nafsu seksual lelaki bukan mahram. Selain itu, Islam juga membenarkan wanita pergi ke pasar, tetapi melarang mereka berhias dan berdandan serta berinteraksi dengan lelaki dengan suara lembut yang boleh membuat lelaki bukan mahram terpesona. Begitu juga, Islam membenarkan wanita bekerja sebagai setiausaha kepada majikannya, tetapi tetap melarang keduanya berduaan ketika bekerja dan juga melarang wanita tersebut berpakaian yang menampakkan aurat. Islam sama sekali melarang wanita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, walaupun membenarkan mereka beraktiviti di luar rumah.

Hakikatnya, akidah Islam menghendaki setiap Muslim mematuhi semua hukum Islam secara menyeluruh (kaffah), termasuk individu, masyarakat, dan negara. Islam juga telah mensyariatkan hukum-hukum yang merangkumi pelaksanaan perintah dan larangan. Penerapan hukum-hukum ini dapat memelihara setiap Muslim, sama ada lelaki atau wanita, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Penerapan hukum-hukum ini juga dapat menjadi perisai bagi mereka daripada pandangan yang bersifat seksual semata-mata ketika hidup dalam suatu komuniti (jamaah).

Wallahu a’lam bi as-shawab.